• První slide
  • Druhý slide
  • Třetí slide

6. 5. 2018 | dorosty končí základní část

V krajském přeboru dorostu (středočeském) se hraje v probíhajícím ročníku 2017/2018 na základní a nadstavbovou část. Zde se můžete dočíst klíč k tomuto formátu soutěže. 

I. STARŠÍ DOROST Po skončení základní části (skupina o 11 družstev, tj. 22 kol, každé družstvo 20 utkání), se družstva rozdělí podle umístění v konečné tabulce základní části na 2 skupiny (skupina o přeborníka o 6 družstvech, skupina o udržení o 5 družstvech) a nadstavbová část se odehraje jednokolově (tj. 5 kol, přičemž výhodu 3 utkání na domácím hřišti budou mít družstva na 1. až 3. místě v tabulce základní části). V každé skupině se vytvoří samostatná tabulka dle výsledků všech utkání v základní části a do ní budou dále započítávané výsledky utkání nadstavby. Tyto tabulky po odehrání nadstavby určí konečné pořadí KP staršího dorostu. II. MLADŠÍ DOROST Konečné pořadí KP (tím i přeborník SKFS) bude dáno tabulkou základní části. Rozdělení do nadstavbových skupin bude dle staršího dorostu. Z utkání nadstavby budou vytvořené nové tabulky, přičemž družstva umístěná v nich po jejím skončení na 1. místě sehrají finálový zápas o „Pohár předsedy SKFS“ na hřišti družstva lépe se umístivšího v tabulce základní části soutěže. Termín stanoví STK SKFS.

Náš dorost se umístí už jistě na druhém či prvním místě tabulky, takže je dané, že tři utkání nadstavbové části uvidíme u nás v Ostré. O termínech nadstavbové části Vás budeme informovat.